BIO-torsdag: Naturhistoriske samlinger – med livet som innsats i botanikkens tjeneste

Konservator Charlotte Sletten Bjorå gjør rede for hvorfor det er viktigere enn noen gang å fortsette å dokumentere Norges og verdens biodiversitet. Hun presenterer noen av de tidlige samlerne og bragdene de utførte, før hun ser litt på om verden har gått fremover siden den gang. Når man er ute i verden og dokumenterer biodiversiteten, skjer det dessuten mye rart undervegs, og det er gått med både liv og lemmer i oppbyggingen av samlingene. Bjorå kan fortelle historier om kobra på do, overfall, møte med heksedoktorer og isbjørn. Kort sagt: verdens morsomste jobb. http://www.ub.uio.no/kurs-arrangement/arrangementer/ureal/2017/170831BioTorsdag.html

Dato: 2017-08-31 00:00:00 - 2017-08-31 17:00:00

Lenker: Arrangement (Vortex) / YouTube

Serier/spillelister: BIO-torsdag (må redigeres på youtube inntil videre)