BIO-torsdag: Golgi-apparatet - en skole for utdanning og modning av proteiner

Av alle organelle-systemer i cellene våre er Golgi-apparatet det mest komplekse. Nylagde proteiner skoleres for sine senere cellulære og fysiologiske oppgaver på vei gjennom Golgi-apparatet, men vi mangler fortsatt mye kunnskap om hvordan disse prosessene er organisert. http://www.ub.uio.no/kurs-arrangement/arrangementer/ureal/2017/170928BioTorsdag.html

Dato: 2017-09-28 16:15:00 - 2017-09-28 17:00:00

Lenker: Arrangement (Vortex) / YouTube

Serier/spillelister: BIO-torsdag (må redigeres på youtube inntil videre)