BIO-torsdag: Vikingenes naturarv – er det vikingspor i salaten din?

Hvilke planter og dyr brukte vikingene i handel og landbruk, og hvilken effekt hadde denne virksomheten på planter og dyr og på naturen i områdene der vikingene bodde? Dette prøver Anneleen Kool og hennes kollegaer å finne svar på ved hjelp av alt fra DNA-teknikker til folkeforskning og lingvistikk. http://www.ub.uio.no/kurs-arrangement/arrangementer/ureal/2017/171130BioTorsdag.html

Dato: 2017-11-30 00:00:00 - 2017-11-30 17:00:00

Lenker: Arrangement (Vortex) / YouTube

Serier/spillelister: BIO-torsdag (må redigeres på youtube inntil videre)