BIO-torsdag: Immunterapi mot kreft - hva, hvordan og hvorfor?

Foredrag ved Else Marit Inderberg, Oslo universitetssykehus. Immunterapi mot kreft er en generell betegnelse som definerer alle terapier som pÄvirker immunforsvaret til Ä gjenkjenne og Þdelegge kreftceller. Disse har i de siste Ärene gitt oppsiktsvekkende kliniske resultater, som pÄ kort tid har endret behandlingsparadigmer og utvidet de terapeutiske mulighetene for kreftpasienter. http://www.ub.uio.no/kurs-arrangement/arrangementer/ureal/2018/180125BioTorsdag.html

Dato: 2018-01-25 00:00:00 - 2018-01-25 17:00:00

Lenker: Arrangement (Vortex) / YouTube

Serier/spillelister: BIO-torsdag (mÄ redigeres pÄ youtube inntil videre)