Er det ikke seksuell trakassering ved UiO?

På UiO har vi allerede ett etablert system for å håndtere vaslinger om seksuell trakassering. Samtidig er det et paradoks at instansene som skal ha oversikt over varslingssaker får inn svært få varsler som omhandler seksuell trakassering. Dette reiser et spørsmål om hvorvidt systemet fungerer godt nok, og hva vi kan gjøre for å forbedre det. Panelet består av: • Ragnhild Hennum – Leder for UiOs arbeidsgruppe for forebygging av seksuell trakassering • Marit Solvik og Mari Møst - Studentombudet • Anne Karin Mullally - Leder for SiO-helse sentrum • Inger Anne Naterstad – Leder for studentprestene • Ellen Tefre - Leder for Sifra-systemet • Ordstyrer: Pauline Løvdal – Masterstudent i Religion og samfunn ved Det teologiske fakultet. http://www.tf.uio.no/livet-rundt-studiene/arrangementer/seksuell-trakassering-ved-universitet-i-oslo.html

Dato: 2018-02-27 16:15:00 - 2018-02-27 18:00:00

Lenker: Arrangement (Vortex) / YouTube

Serier/spillelister: (må redigeres på youtube inntil videre)