Jørn Hurum og Merethe Frøyland presenterer: Geologiske turer i Oslo-traktene

Jørn Hurum og Merethe Frøyland har sammen skrevet boken Geologiske turer i Oslo-traktene, en turbok for hele familien, som samtidig handler om steinenes historie og osloområdets geologiske utvikling gjennom den siste milliarden år. Hvordan formidler de en så lang historie til en målgruppe i aldersspennet 4 til 90 år? Hvorfor er dette kunnskap alle burde ha? http://www.ub.uio.no/kurs-arrangement/arrangementer/ureal/2017/170926boksamtale.html

Dato: 2017-09-26 14:15:00 - 2017-09-26 15:00:00

Lenker: Arrangement (Vortex) / YouTube

Serier/spillelister: (må redigeres på youtube inntil videre)