GEO-onsdag: Isbreer og globale havnivÄendringer

Det globale havnivÄ stiger med vel 3 millimeter i Äret. Stigningen forventes Ä Þke fram mot Är 2100. Den viktigste kilden til havnivÄendringer er smelting av isbreene pÄ kloden. Glasiolog Jon Ove Hagen gir en oversikt over hva som for tiden skjer med de store ismassene i Antarktis, pÄ GrÞnland og med resten av isbreene pÄ kloden, og hvordan smeltingen fÞrer til variasjoner i fordelingen av havnivÄstigningen. http://www.ub.uio.no/kurs-arrangement/arrangementer/ureal/2018/180214geoonsdag.html

Dato: 2018-02-14 00:00:00 - 2018-02-14 13:00:00

Lenker: Arrangement (Vortex) / YouTube

Serier/spillelister: GEO-onsdag (mÄ redigeres pÄ youtube inntil videre)