Verdien av helsedata

Hvordan skal Norge klare å bli ledende på e-helse, innovasjon i helsesektoren og sikre enklere adgang til helsedata og registre? Norges konkurransefortrinn gjennom helsenæring må realiseres. Forbedrede tjenester og lagring av helsedata skaper både verdier og utfordringer for den enkelte bruker, helsesektoren og innen forskning. Teknologiske løsninger skal sikre enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata, men må også ivareta personvern og etiske problemstillinger. Til seminaret kommer Bent Høie, Per Morten Sandset, Hedvig Noreng, Gun Peggy Strømstad, Karita Bekkemellem, Kristin Braa m.fl. Se hele programmet. Møteleder er Kristin Vinje, visedekan for innovasjon og samfunnskontakt. http://www.mn.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/konferanser/innovasjonsseminar%3A-helsedata-som-verdiskaper.html

Dato: 2018-01-10 00:00:00 - 2018-01-10 12:30:00

Lenker: Arrangement (Vortex) / YouTube

Serier/spillelister: (må redigeres på youtube inntil videre)